top of page

ID basic

vypracovanie návrhu bez rozpisu a špecifikácie zariaďovacích predmetov

  • návrh miestnosti do 30 m2   200,-Eur/miestnosť

  • nad 30 m2 + 7 EUR/m2

  • zameranie interiéru (bez projektovej dokumentácie)     0,50 Eur/m2

  • cestovné   0,35 Eur/km od Košíc

  • návrh miestnosti do 30 m2   300,-Eur/miestnosť

  • nad 30 m2 + 10 EUR/m2

  • zameranie interiéru (bez projektovej dokumentácie)     0,50 Eur/m2

  • cestovné   0,35 Eur/km od Košíc

Blueprint Design

návrh s konrétnym rozpisom a špecifikáciou zariaďovacích predmetov vrátane kalkulácie

ID plus

Working Together
bottom of page